Diamond Dust (Teemane Anthem) by UBUNTU BAND

Performance by Ubuntu Band (Maney, Thami & Gavin)
Prod & Eng by: Fella
Band Director: DirectorMo
wardrobe: Diamond Dust

Lyrics:
Yeah
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
(Ushelelelelelelelelele…)
Kaore ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane

Yeah Yeah
في الحركة بركة *(move with intent and Divine guidance & blessings will come)
Ha ke iculela ke go shaya phakathi
Eish, ngicela ucabange
Ngi drip Idiamond (Woah..)
Yeah
Lehipi la manobonobo
Bana ba funa idombololo
Kea fisa molelo wa pitsa nanahuwe
Ba thipana le majita ha ba rutege
Lorile teemane
Ka e thatha ka e bamba
Ka e nika ilamza
(ka e lamza)
Lorile teemane
Ka e thatha ka e bamba
Ka e nika ilamza

Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
(Ushelelele…)
Kaore ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane

Eh monna ke… tshwantse ka rula dichaba tsotlhe
Eh monna ke… kgabo ya mo judah ke tlo le rula mo
Le mo dikuranteng Idiamond e rula media
Bo mrepa ba icella lecega
Tshwantse o nne o sebetsa more and more

Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
Nna ha ke tsena o tla utlwa modumo
Izandla phezulu
(Ushelelele…)
Kaore ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane
Letse ke lorile teemane