Han C – Padipadi
Official Video for Padipadi

Get Padi Padi
https://music.apple.com/bw/album/padipadi-single/1502536260

#Padipadi #HanC

Han-C online:
https://twitter.com/HanC_Official
https://www.facebook.com/hanCbw/

Lyrics
Ska mpona ke shoshobetse
Ke lapile moya
Ke fedile matla
Ke kopane le mantswitswidi wa go roba roba
Dipelo tsa bana ba batho
Tsa bana ba batho
Ke kopane le mantswitswidi wa go roba roba
Dipelo tsa bana ba batho
Eh!

Wena moloi Yo go loileng o sule
O sule
O sule
Gongwe modimo o ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela
O sule
O sule
Gongwe modimo ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela

Pelo yame e nyenyane
Pelo yame e nyenyane
Pelo yame e nyenyane
Pelo yame e nyenyane

O padile padi padi
Padi padi
O padile padi padi
Padi padi
O padile padi padi
Padi padi

You left without saying bye bye
Ke go tshaba lebaibai
Ka gore ke motho fela
Ha ke ineye sepewa duba duba
Ebile o itumetse
Lenna lenna lenna
Go tla ntsiamela

Wena moloi Yo go loileng o sule
O sule
O sule
Gongwe modimo o ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela
O sule
O sule
Gongwe modimo ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela

Pelo yame e nyenyane
Pelo yame e nyenyane
Pelo yame e nyenyane
Pelo yame e nyenyane

Wena moloi Yo go loileng o sule
O sule
O sule
Gongwe modimo o ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela
O sule
O sule
Gongwe modimo ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela

Ska mpona ke shoshobetse
Ke lapile moya
Ke fedile matla
Ke kopane le mantswitswidi wa go roba roba
Dipelo tsa bana ba batho
Tsa bana ba batho

Ke kopane le mantswitswidi wa go roba roba
Dipelo tsa bana ba batho
Eh!
Wena moloi Yo go loileng o sule
O sule
O sule
Gongwe modimo o ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela
O sule
O sule
Gongwe modimo ka go itshwarela
Hankitla ke go itshwarela

Music video by Han-C performing Padipadi. © 2021 The Beat Box Productions