Dato Seiko- Phenyo ke yo
Dato Seiko- Phenyo ke yo (Performance Video)

Shot & Edited By @LocalCornerMore from Dato Seiko